Saksliste og program

Torsdag 16. juni
Kl. 0900-1200 Registrering Landsmøtet
Kl. 1200-1700 Frivillighetens dag
Det vil bli satt av godt med tid til pauser og besøk hos utstillere
Kl.1800- Utflukt Keiservarden
Kl.1830-1900 Registrering Landsmøtet
Fredag 17. juni  
Kl. 0745-0900 Registrering ved hotellets resepsjon, Scandic Havet
Besøk hos utstillere
Kl. 0900

Åpning av landsmøtet
Vokalgruppen Timbre fra Bodø
Forbundsleders tale
Statsråd
Ordfører i Bodø – Ida Pinnerød

Konstituering:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Godkjenning av fullmakter

Sak 3: Godkjenning av valgreglement

Sak 4: Valg av møtefunksjonærer/komiteer
       a. Dirigenter
       b. Protokollsekretærer
       c. Redaksjonskomiteer

Sak 5: Godkjenning av forettningsorden

Sak 6: Kontrollkomiteens rapport

Kl.1030-1100 Pause | Besøk hos utstillere
Kl.1100 Inspirasjonsforedrag Per Anders Nordengen
Kl.1200-1400 Lunsj | Besøk hos utstillere
Kl.1400-1530

Sak 7: Årsberetning 2018, 2019, 2020 og 2021.

Sak 8: Regnskap m/revisjonsrapport 2018, 2019, 2020 og 2021.

Presentasjon av valgkomiteens innstilling (sak 15 og sak 16).
(Frist benkeforslag innen lørdag kl 1700).

Presentasjon av handlingsprogram (sak 9)

Kl.1530-1600 Pause | Besøk hos utstillere
Kl.1600-1700 Sak 14: Presentasjon av uttalelser/resolusjoner
Kl.1900 Middag
Lørdag 18. juni  
Kl.0900

Landsmøteforhandlinger
Debatt om HLFs Handlingsprogram for 2022-2024(/25) (sak 9)

Debatt om uttalelser/resolusjoner (sak 14)

Sak 10: Kontigent for Landsmøteperioden

Kl.1030-1100 Pause | Besøk hos utstillere
Kl.1100-1200

Sak 11: Innkomne saker

Sak12: Forslag til vedtektsendringer

Kl.1200 Lunsj | Besøk hos utstillere
Kl.1400-1700 Landsmøteforhandlinger fortsetter
Kl.1530-1600 Pause | Besøk hos utstillere
Kl.1900 Aperitiff utenfor landsmøtesalen
Kl.1915-1945 Musikkinnslag Karin Krog
kl.2000 Festmiddag i landsmøtesalen
Søndag 19. juni  
Kl.0900-1000

Landsmøteforhandlinger

Sak 13: Reglement for valgkomiteen
Sak 14: Uttalelser/resolusjoner

Generell debatt om valgkomiteens innstilling

Kl.1000-1030 Pause | Utsjekk
Kl.1030-1100

Sak 15: Valg av Sentralstyre

  1. Forbundsleder
  2. Nestleder
  3. 5 sentralstyremedlemmer og 5 varamedlemmer
Kl.1115-1145

Sak 16: Andre valg for neste periode

  1. Valgkomité med leder, nestleder,
    3 medlemmer og 3 varamedlemmer
  2. Kontrollkomité med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Statsautorisert revisor
Kl.1145-1245 Avslutning
Kl.1245 Lunsj