Velkommen til HLFs Landsmøte 2018!

Landsmøtet er en stor og høytidelig anledning i HLF. Landsmøtet er vårt høyeste organ. To av landsmøtets viktigste oppgaver er å vedta handlingsprogram for neste periode og å velge nytt sentralstyre. Altså bestemme hva vi skal jobbe med og hvem som skal lede oss.  Landsmøtet er også en sosial arena hvor tillitsvalgte fra hele landet kommer sammen. Vi utveksler erfaringer, lærer av hverandre og har det hyggelig sammen. Landsmøtet åpnes av forbundsleder Morten Buan fredag 22. juni kl 0900.

Dagen før arrangerer vi fagdag på HLF Briskeby i Lier. Vi gleder oss til å vise utviklingen av skole og rehabiliteringssenter og presentere planene fremover. Husk å melde deg på, siste frist er 13. april.

Hjertelig velkommen til landsmøtet 2018!

 

Hilsen Anders Hegre

Generalsekretær HLF